Chinese | English
Home > Intermediates > Ritonavir Intermediates Ritonavir Intermediates

Ritonavir Intermediates

1. (S,Z)-5-Amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-ene-3-one (DAH-Ⅱ)

2. (2S,3S,5S)-5-(Tert-butoxybonyl)amino-2-amino-3hydroxy-1,6-diphenyl hexane
(BDH Pure)

3. (2S,3S,5S)-2-Amino-3-hydroxy-5-(tert-butyloxy carbonyl)amino-1,6-diphenyl hemi
succinic acid salt (BDH Succinic acid salt)

4. 5-Hydroxymethyl thiazole

5. Carbonic acid, 4-nitro phenyl-5-thiazolyl methyl ester (NCT)

6. N-((N-Methyl-N-((2-isopropyl-4-thiazolyl)methyl)amino)carbonyl)-L-valine (MTV-Ⅲ)

7. N-((N-Methyl-N-((2-isopropyl-4-thiazolyl)methyl)amino)carbonyl)-L-valine, Lithium salt
(MTV-Ⅲ Lithium Salt)

8. (2S,3S,5S)-2-(N-((5-Thiazolyl)methoxycarbonyl)amino)-5-(T-butyloxycarbonylamino)-1,6-
diphenyl-3 hydroxyhexane-3-hydroxyhexane